Oświetlenie obiektów sportowych

Wymagającym i pełnym drobiazgowych obostrzeń jest oświetlenie hal sportowych. Głównym kryterium z jakim zmierzyć muszą się projektanci oświetlenia jest stworzenie optymalnych warunków zarówno dla uprawiających aktywność fizyczną, jak i dla obserwatorów zmagań. Dobrze dobrana instalacja oświetleniowa musi zapewnić bezpieczeństwo i komfort uczestnikom zajęć sportowych. Szczególną kwestią jest właściwe odwzorowanie kolorów, szczegółów, odległości i dostosowanie warunków świetlnych do dynamiki uprawianych dyscyplin. W tym celu należy dokładnie dobrać oprawy pod kątem poziomu natężenia światła oraz deklarowanego współczynnika oddawania barwy.

Obiekty sportowe bywają zróżnicowane pod względem rozmiarów, rozmieszczenia widowni oraz biernych elementów rozgrywek (bramki, kosze, linie boczne), co stawia przed projektantami spore wyzwanie. Równomierny, obszarowy rozsył światła jest tu kwestią fundamentalną. Pominięcie tego aspektu będzie miało negatywny wpływ na odbiór wrażeń i emocji sportowych.

Problemem, wywołanym przez zły dobór opraw, z jakim często stykają się uczestnicy zmagań sportowych oraz obserwatorzy jest niekorzystne zjawisko olśnienia, które powoduje dyskomfort w trakcie codziennego użytkowania. Z tego powodu, już na etapie planowania kluczowe jest uwzględnienie takich rodzajów opraw,   w których przewidziano rozwiązania zapobiegające temu efektowi. Pod uwagę należy wziąć także barwę światła oraz deklarowane natężenie światła, w celu minimalizacji negatywnego wrażenia.