SELENA – TECHNIKA ŚWIETLNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa SELENA dzięki wdrożeniu rekomendacji Strategii Wzorniczej.” w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję Etap II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020. 

 

Cele projektu:  

Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie jej potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności firmy, co wprost przełoży się na wdrożenie znacząco ulepszonych produktów na rynek. Celem szczegółowym projektu jest wdrożenie rekomendacji wynikających z opracowanej w Etapie I Strategii Wzorniczej poprzez wprowadzenie na rynek innowacji produktowych oraz innowacji procesowych, marketingowej i organizacyjnej z wykorzystaniem projektowania wzorniczego. Firma jest otwarta na możliwości, jakie niesie wdrożenie zarządzania designem i jest gotowa na wprowadzenie zmian w zakresie swojego funkcjonowania. 

 

Planowane efekty 

  1. Wzrost konkurencyjności i przychodów firmy dzięki lepszemu zarządzaniu wzornictwem oraz wprowadzeniu ulepszonych produktów i zmian w procesie ich produkcji.
  2. Usprawnienie procesów i sposobów komunikacji pod kątem wzorniczym.
  3. Dotarcie do nowych grup odbiorców.
  4. Wzrost umiejętności zarządzania wzornictwem.
  5. Osiągniecie określonych rezultatów finansowych 

 

 

Wartość projektu 3 828 928.50 PLN 

 

Wkład Funduszy Europejskich: 2 065 093.00 PLN