Polityka firmy

Selena Technika Świetlna konsekwentnie wypełnia założone koncepcje polityki firmowej. Zapewniamy wysokie standardy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jakości usług oraz promowanie kultury i zasad etycznych w pracy.

Nasze produkty są gwarancją najwyższej jakości. Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością podlegającego ciągłemu nadzorowi i certyfikacji DEKRA stale podnosi efektywność procesów produkcyjnych.

Jakość. Bezpieczeństwo. Ochrona środowiska.

Jakość

Realizacja projektowania, produkcji opraw i systemów oświetleniowych jest monitorowana oraz certyfikowana w zgodności ze standardami ISO 9001, ISO 14001 PN-N-18001/OHSAS 18001. Oprawy posiadają dopuszczenia CNBOP-PIB oraz zgodność z wszelkimi obowiązującymi polskimi i europejskimi normami oraz dyrektywami Unii Europejskiej.

Bezpieczeństwo

Oprawy tworzone są z myślą o długiej i bezpiecznej eksploatacji oraz satysfakcji klientów. Gwarancję bezpieczeństwa uzyskujemy poprzez dobór komponentów uznanych marek w branży oświetleniowej, kierując się sprawdzonymi rozwiązaniami. Sprawność i funkcjonalność produktów jest weryfikowana na poszczególnych etapach produkcji i montażu przez specjalistyczne narzędzia kontrolne, poddawane stałemu wzorcowaniu.

Środowisko

Koncepcje oświetleniowe określane są zgodnie z zasadami ekologicznymi i wysokimi standardami ochrony środowiska przy minimalnym zużyciu energii. Prowadzimy działalność w oparciu o zasadę dbałości o środowisko oraz zdrowie człowieka.

Polityka jakości
Polityka bezpieczeństwa
Polityka środowiskowa

Realizację przyjętej polityki uznajemy za klucz do zadowolenia klienta z końcowego efektu, gwarancję rozwoju przedsiębiorstwa i jego pracowników w przyszłości. Podejmujemy kroki w zakresie działań organizacyjnych, polityki personalnej oraz stałej analizie skuteczności i efektów podjętych działań w celu zapewnienia klientowi bezpieczeństwa i rentowności.

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
PN-N-18001:2004
OHSAS 18001:2007