Oświetlenie obiektów służby zdrowia

Aplikacja opraw oświetleniowych w obiektach służby zdrowia stanowi prawdziwe wyzwanie projektowe, wynikające ze szczegółowych obwarowań związanych z normą „Światło i Oświetlenie Miejsca Pracy” PN-EN- 12464-1.

W obiektach medycznych realizowane są zróżnicowane zadania wymagające dostosowanych do nich rozwiązań oświetleniowych. W pomieszczeniach użytkowych często konieczne jest zastosowanie dwóch poziomów natężęnia oświetlenia. W gabinetach badań specjalistycznych stosuje się oświetlenie skupione, ale należy także uwzględnić możliwość regulacji natężenia oświetlenia.

Czynnikiem, który wydatnie wpływa na poziom oświetlenia jest współczynnik odbicia powierzchni. Obiekty medyczne wymagają jasnych powierzchni o dość wysokich parametrach odbiciowych:

Współczynnik odbicia powierzchni
Powierzchnie sufitowe75%-80%
Powierzchnie ścienne40%-50%
Powierzchnie podłogowe20%-30%
Meble30%-70%

Ważną częścią obiektów służby zdrowia są ciągi komunikacyjne. Konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów w trakcie transportu oraz wygodę w przemieszczaniu się po terenie obiektu. Równomierne oświetlenie ciągów komunikacyjnych w budynku jest warunkiem koniecznym dla zagwarantowania wymaganego poziomu bezpieczeństwa na terenie obiektu.

Przy projektowaniu oświetlenia dla obiektów medycznych  coraz częściej zwraca się uwagę na względy estetyczne i komfort wizualny. Zbudowanie nastrojowej atmosfery przyczynia się do poprawy samopoczucia pacjentów i personelu.

Aspektem, o którym należy bezsprzecznie pamiętać jest konieczność wyposażenia obiektu w system oświetlenia awaryjnego. Każdy budynek, w którym zanik napięcia może spowodować zagrożenia zdrowia lub życia musi posiadać niezależną od czynników zewnętrznych instalację oświetlenia awaryjnego. W celu zapewnienia dostatecznego oświetlenia (np. sala operacyjna) w wypadku zaniku zasilania stosuje się oświetlenie bezpieczeństwa, wyposażone w układy awaryjne.