Oświetlenie obiektów edukacyjnych

Oświetlenie pomieszczenia jest jednym z kluczowych czynników środowiskowych wpływających na procesy zapamiętywania i uczenia się. Niedostateczne i źle dobrane źródła światła powodują zaburzenia koncentracji, a także prowadzą do wykształcania i utrwalania nieodwracalnych wad wzroku i zmian w układzie nerwowym.

Szkoły, uczelnie wyższe oraz biblioteki wymagają zarówno od uczniów jak i nauczycieli zachowania najwyższego stopnia skupienia, tak aby nauka i praca były maksymalnie efektywne. Dlatego tak istotne przy projektowaniu oświetlenia jest analiza architektury pomieszczenia w celu doboru adekwatnego systemu świetlnego. Sale edukacyjne wymagają natężenia światła o dużej wartości oraz równomierności. Kierunek padania światła musi być zgodny z kierunkiem padania światła słonecznego od strony okien.

Prawidłowe oświetlenie powinno zapewniać:

– pełną zdolność rozróżniania szczegółów,

– sprawne spostrzeganie pozbawione ryzyka dla człowieka,

– komfort psychiczny, uczucie przyjemności.

Projektant oświetlenia dobierając oprawy do obiektów edukacyjnych musi uwzględnić wyposażenie ich w ramki przeciwolśnieniowe oraz odpowiednio wyprofilowane rastry, uzyskując dzięki temu korzystne uwarunkowania świetlne sprzyjające komfortowej nauce i pracy.

Oświetlenie sali edukacyjnej spełnia dwa zasadnicze zadania: oświetlenie uzupełniające, gdy ilość światła dziennego jest niewystarczająca oraz oświetlenie główne, w trakcie pory nocnej.

Szkoły oraz uczelnie wyższe cechuje również duża liczba ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych oraz pomieszczeń socjalnych. W projektowaniu należy uwzględnić też oprawy przeznaczone do oświetlenia ciągów komunikacyjnych oraz oprawy awaryjne ewakuacyjne. Kryteria oświetleniowe w tego rodzaju zastosowaniach są bardzo rygorystyczne i wymagają od projektantów oświetlenia dużych zdolności projektowych i planistycznych.

Wymagania oświetleniowe dla obiektów edukacyjnych przedstawiono w tabeli:

Rodzaj wnętrza,

zadania lub czynności

Em

[lx]

UGRL

U0

Ra

Uwagi

Sale lekcyjne300190,6080zaleca się oświetleniowe sterowane
j.w. nauka wieczorem, dorośli500190,7080zaleca się oświetleniowe sterowane
Tablice czarne, zielone i białe500190,7080unikanie odbić; nauczyciel powinien być oświetlony pionowym oświetleniem o odpowiednim natężeniu
Pracownie artystyczne w szkołach artystycznych750190,7090TCP≥5000K<6500K
Stoły prezentacyjne750190,7090
Laboratoria językowe300190,6080
Halle wejściowe200220,4080
Korytarze100250,4080